A. L. Snijders

ALSnijders2016 A. L. Snijders maakte furore als schrijver van columns (onder andere bij Het Parool) en staat nu bekend als een van de grootste schrijvers van het zeer korte verhaal, kortweg zkv genoemd.
Een kort verhaal (Engels: short story, Vlaams: kortverhaal) is een kort prozawerk, langer dan een anekdote en korter dan een novelle en beperkt zich gewoonlijk tot slechts enkele personages.
Een verhaal van (minder dan) één bladzijde noemt men een handpalmverhaal of (afhankelijk van de poëtische kwaliteit) een prozagedicht.
Een speciaal genre is het zkv of zeer korte verhaal, een verhaal dat meestal niet langer is dan een bladzijde.